Agricultura ecològica

L’agricultura ecològica assegura un sistema de gestió agrària que respecta els sistemes i cicles naturals . Preserva i millora la salut del sòl, l’aigua, les plantes i els animals. També fa un ús responsable de l’energia i dels recursos naturals i compleix rigoroses normes de benestar animal.

El sistema de producció i elaboració així com el sistema de control, és comú a tots els països d’Europa i està regulat pel Reglament (CE) 834/2007. La Comissió Europea publica cada any una llista amb els organismes autoritzats per realitzar el control i la certificació dels productes ecològics. Aquí a Catalunya l’encarregat de fer-ho és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Tal com expliquen a la seva pàgina web, la certificació garanteix que el consumidor tingui les màximes garanties. Per aquest  motiu des del CCPAE fan controls exhaustius mitjançant auditories del sistemes de producció i elaboració, prenen mostres dels productes per ser analitzats i comprobar que no han estat contaminats ni amb pesticides ni amb transgènics.

Per nosaltres l’agricultura ecològica no és cap moda sinó que creiem que cal avançar cap a un altre model productiu i de consum responsable més respectuós amb el medi ambient i amb les persones. En aquest sentit, comprem el màxim de productes directament als productors per garantir un preu just per a ells i pels consumidors.  El nostre pagès de capçalera és en Joan, que ens porta la fruita i la verdura des de Monistrol de Montserrat; també treballem amb la cooperativa Hortec, pionera en el camp de l’agricultura ecològica a l’Estat espanyol; la llet i els iogurts són de La Selvatana, la carn (per encàrrec) i els ous de Montsoliu, els cereals i farines de Josep Mestre, els formatges d’EcoPuigcerver i els vins de la Cooperativa L’Olivera, per citar només uns quants dels productors amb els qui treballem de forma directa.

A més a més, col·laborem amb la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable que ens ha donat el certificat de Comerç Verd per la nostra tasca en pro del Residu Zero.

CCPAE